مدت زمان اجراء:50 روز کاری

مترآژ : 114 متر

موقعیت : تهران – گیشا